Nieuws

13-02-2023 - Bijeenkomsten 2023

meer...Kalender

  April 2024  
Wk. Zo Ma Di Wo Do Vr Za
14 1 2 3 4 5 6
157 8 9 10 11 12 13
1614 15 16 17 18 19 20
1721 22 23 24 25 26 27
1828 29 30
meer...


Verenigingsinformatie | Statuten (2008) | HR (2008)

Verenigings Info


De vereniging Algemeen SchadePreventie Overleg (ASPO) is opgericht op 24 januari 1994 en is een voortzetting van het overlegplatform ASPO, dat sinds januari 1985 functioneert.
Op 01-01-2022 telde de vereniging ca. 230 leden.

Het lidmaatschap van de vereniging is voorbehouden aan natuurlijke personen, die, binnen of verwant aan het Nederlandse verzekeringswezen, vanuit een technische experstise werkzaam zijn in het kader van risicobeoordeling en risicobeheersing in Nederland, respectievelijk functionarissen die de dagelijkse leiding over hen hebben. Zij kunnen uitsluitend op persoonlijke titel als lid toetreden.
De bedoelde personen dienen in hoofdzaak als taakstelling te hebben:

 • het uitvoeren van inspecties t.b.v. van risico-informatie in de bedrijvensector,
 • het evalueren van risicofactoren,
 • het rapporteren inzake risico-informatie aan hetzij:
  • sluiters (risicobemiddelende sector),
  • acceptanten (risicodragende sector), alsmede:
 • het verstrekken van adviezen op het gebied van schadebeperking t.b.v. verzekeraars,
 • verzekeringsmakelaars resp. verzekerden.

Daarnaast kent de vereniging bijzondere leden, die gevormd worden door technici van:

 • erkende inspectiebureaus,
 • het Bureau Coördinatie Expertise-organisaties (BCE),
 • adviesbureaus op het gebied van risicobeoordeling en risicobeheersing.

e.e.a. ter beoordeling van het bestuur.
 

De vereniging ASPO en haar leden stellen zich ten doel:
Het bevorderen, ontwikkelen en uitdragen van kennis en ervaring op het gebied van risicobeoor-deling en schadepreventie in het kader van schadeverzekeringen en breder maatschappelijk kader,

zij tracht dit te bereiken door:

 • Het initiëren van activiteiten op het gebied van risicobeoordeling en schadepreventie m.b.t. schadeverzekeringen.
 • Het nauwlettend volgen en analyseren van de ontwikkelingen in deze vakgebieden.
 • Het bevorderen en het overdragen van kennis en ervaring op dit gebied.
 • Het organiseren van minimaal een drietal ASPO-bijeenkomsten per jaar, in principe te houden op de laatste donderdag in de maanden januari, mei en september.
 • Het zittingnemen in (externe) werkgroepen, die zich bezighouden met schadebeperking in de breedste zin.
 • Het bevorderen van een goed imago van de ASPO-leden, alsmede van de vakgebieden risicobeoordeling en schadepreventie in het kader van schadeverzekeringen.
 • Het bevorderen van een goede onderlinge band tussen de leden.

Nadere informatie kan worden verkregen bij het secretariaat van de vereniging:
Eikenlaan 9
8084HL 't Harde
tel. 0525-652641 en 06-12278375

Webstie:www.aspo.nl